Tarieven

Tarieven voor residentieel vastgoed

Normaal schattingsverslag

U ontvangt een volledig schattingsverslag met bijhorende bijlagen (afdruk watertoets, gewestplan, voorkooprechten, eventueel plannen, kadaster plan, …).  Tarief voor een éénsgezinswoning, appartement, villa, (bouw)grond.

Schattingen van projectgronden worden uitgevoerd in regie.

260€

 Vlabel/uitgebreide schattingen

In het kader van de aangifte van de erfbelasting vraagt de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) een uitgebreide schatting die moet worden uitgevoerd conform een kwaliteitscharter.  Ook in het kader van een procedure voor de rechtbank of voor bewindvoeringen, is een uitgebreide schatting aangewezen.  Tarief voor ééngezinswoning, appartement, villa

525€

HDR Foto-reportage en 360° virtual tour

Duidelijke en heldere foto’s zijn van cruciaal belang als u uw eigendom wilt verkopen.  Met een 360° virtual tour biedt u uw kandidaat-kopers reeds een zeer reëel beeld.  U ontvangt 20% korting  op deze fotoreportage als deze kan uitgevoerd worden op hetzelfde ogenblik als de schatting.

260€

Supplement voor een opbrengsteigendom

Voor een opbrengsteigendom of een apartementsgebouw wordt er per extra woongelegenheid een supplement aangerekend.  1 unit is inbegrepen in het basistarief.

90€

Supplement voor het uitsplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

100€

Tarieven voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen

Basisforfait

Voor handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen, agrarische gebouwen wordt er met een basis forfaitair bedrag gerekend, aangevuld met een prijs per m², in functie van de grootte van het gebouw.

260€

Supplement per m², nuttige oppervlakte (bruto-oppervlakte)

Er wordt een supplement aangerekend in functie van de nuttige oppervlakte van de gebouwen.  Dit supplement wordt berekend per m²

0.3€

Supplement voor het uitsplitsen van verkoopwaarden

Voor het uitsplitsen van verkoop- en verhuurwaarden, voor- en na werken of andere gevraagde uitsplitsingen, wordt een supplement aangerekend in regie per uur.  Minimum 1/2 uur.

100€

Supplement per woongelegenheid

Wanneer in het handelspand ook nog woongelegenheden zijn, wordt het basis bedrag vermeerd met een forfait per woongelegenheid

90€

Support bij verkoop

Admin Support

Inbegrepen: een volledig schattingsverslag ter waarde van 260€, de volledige samenstelling van uw wettelijk verkoopdossier (*), het opstellen van een overeenkomst van zodra u een akkoord heeft bereikt met een kandidaat-koper, support bij juridische en praktische vragen

745€

Medium Support

Alles van Admin Support + HDR foto-reportage & 360° virtual tour, advertenties op Immoweb (XL-formaat), Immoscoop en Realo

1.250€

Premium Support

Alles van Admin en Medium support + bespreking van uw vraagprijs en verkoopstrategie, video-animatie op te delen op de sociale media, publiciteit op de portaalsites (Immoweb XL, Immoscoop, Realo),  publiciteit op sociale media en Google My Business, beantwoorden van telefonische vragen en e-mails van kandidaat-kopers, onderhandelen met kanidaat-kopers via telefoon, e-mail en video-call

(*) exclusief de kostprijs van de documenten en attesten.  Deze worden ofwel rechtstreeks gefactureerd of tegen kostprijs doorgerekend.

2.495€

Algemene bepalingen

Korting in geval van >=3 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 3 simultane opdrachten worden aangevraagd, wordt een korting toegekend op de totaal prijs.

5%

Korting in geval van >=5 simultane aanvragen

Als er gelijktijdig minimum 5 simultane opdrachten worden aangevraagd, wordt een korting toegekend op de totaal prijs.

10%

Annulatiekost

Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever, binnen de 48 uur voorafgaande de voorziene afspraak wordt een forfaitaire annulatiekost aangerekend.

100€

Extra verplaatsingskosten, in geval van afwezigheid

Indien een eigendom een 2de maal moet bezocht worden door de afwezigheid van de opdrachtgever (of zijn aangeduide) wordt een verplaatsingskost van 75€ aangerekend.

75€

Wijziging van een opdracht in meer- of min

Voor het uitbreiden van een opdracht of verminderen van een opdracht wordt een bedrag in meer of mindering gebracht op basis van een uurtarief.  Er wordt minimaal per 1/2 uur gerekend.

100€

Papieren exemplaar van het rapport

Standaard wordt het schattingsverslag per e-mail verstuurd.  U kan ook een exemplaar, afgedrukt per post ontvangen.  Hiervoor wordt 15€ aangerekend, per exemplaar

15€

Algemene voorwaarden

 • Alle vermelde tarieven zijn inclusief B.T.W.
 • In geval van facturatie in regie, gebeurt dit à rato van 100 euro per uur (minimum 1/2 uur) en 75€ forfaitaire verplaatsingskosten).
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 • Het schattingsverslag wordt verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur.
 • Het schattingsverslag wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever.
 • Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
 • Rappelkosten: onverminderd hetgeen hierboven vermeld, worden de volgende rappelkosten in mindering gebracht: vanaf de 2de rappel: 12 euro.  Van de 3de rappel 50 euro.  Deze bedragen zijn cumulatief.
 • Elke opdracht betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Elke klacht betreffende een factuur moet ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke hiervan wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.
 • Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren. Elke conflicterende opdracht wordt per definitie geweigerd.

U wil een ander type eigendom laten schatten of het gaat over een complexere situatie?

Relevante berichten

Aanvraag schatting

Vraag hier uw schatting aan

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Vrijblijvend contact

Neem vrijblijvend contact op

Categorieën

Recente referenties

Rijwoning, eventuele verkoop in Gentbrugge

schatting van een rijwoning in Gentbrugge voor eventuele verkoop

Merelbeke, schatting voor een verdeling

In het kader van een scheiding hebben wij een schatting uitgevoerd van een alleenstaande villa in de Pinksterbloemstraat in Merelbeke Opdracht: schatten van de normale verkoopwaardeDoel: een correcte verdeling in het kader van een verdelingType schatting: Normaal...

Melle, schatting voor overbruggingskrediet

Voor het bekomen van een overbruggingskrediet, in afwachting dat de woning verkocht is, werd een schatting uitgevoerd. Opdracht: schatten van de normale verkoopwaardeDoel: bekomen van een overbruggingskrediet in afwachting van de verkoopType schatting: normaal...

Schatting van een appartement voor eventuele verkoop

Schatting van een appartement die de huurder graag zou willen kopen.

Nevele, schatting van een villa n.a.v. een scheiding

Schatter, Nevele, schatting van een villa in het kader van een echtscheiding

Architectuur

Wat schuilt er achter deze tekening?

In de Provicienstraat in Antwerpen, op enkele stappen van het befaamde Zurenborg, vindt u deze opvallende gevel. De eerder gewone bel-etage wordt wordt volledig opgekrikt door de mooie tekening van het babyhoofd op deze poort. Zeker als je beter in zoomt, merk je de...

Zeer moderne villa in Erpe-Mere

Deze zeer strakke villa is te vinden in de Molenstraat in Erpe-Mere. De combinatie van de zeer strakke vormgeving met het staal met roestvorming, zorgt voor een zeer geslaagde combinatie.

Strakke woning in Melle

Deze strakke woning, in de Tuinstraat in Melle combineert het strakke van een sierpleister met het warme van hout

Merelbeke, verbouwing van een villa van de jaren 70

Deze jaren uit de jaren 70 is omgebouwd tot een moderne villa. De houtconstructie draagt op een metaalconstructie en in ingebouwd in het originele zadeldak.

Moderne woning met prachtig zicht op de Spuikom van Oostende

Strakke, moderne woning, aan de spuikom van Oostende

Recentste berichten

Welke impact hebben de nieuwe verkooprechten op de prijzen?

Welke impact hebben de nieuwe verkooprechten op de prijzen van vastgoed? Het blijft de vraag van 1 miljoen. Wat gaan de prijzen doen. Al jaren wordt er door studiediensten van banken verwittigd dat er een correctie komt op de prijzen van het Belgisch vastgoed. Het...

Verbod op nieuwe C.V.-installaties op stookolie.

Verbod op nieuwe C.V.-installaties op stookolie vanaf 2022.  Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer toegelaten om nog een nieuwe stookolieketel te plaatsen in bestaande gebouwen, ook geen vervangingen, indien er een mogelijkheid is om aan te sluiten op het aardgasnet....

Wat is de eigen en enige woning?

Wat is de eigen en enige woning? De eigen en enige woning is een cruciaal element in het toekennen van de 3% verkooprechten i.p.v. de 12%, vanaf 01 januari 2022. Wat zijn de voorwaarden? De voorwaarden zijn strikt. U moet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen...

De nieuwe verkooprechten vanaf 2022

De nieuwe verkooprechten vanaf 2022. De verkooprechten, of registratierechten, en in de volksmond notariskosten genoemd, wijzigen drastisch vanaf 01 januari 2022. De tarieven die hier besproken worden, zijn enkel de belastingen. Hou bij de aankoop van uw eigendom ook...

Zeer moderne villa in Erpe-Mere

Deze zeer strakke villa is te vinden in de Molenstraat in Erpe-Mere. De combinatie van de zeer strakke vormgeving met het staal met roestvorming, zorgt voor een zeer geslaagde combinatie.